Dairesel Kanatlı Kapılar

Dairesel Kanatlı Kapılar

Dairesel Kanatlı Kapılar daha çok okul otoparklarında ve müstakil konutların bahçe girişlerinde araç trafiği fazla yoğun olmayan özellikle tercih edilen mekanizmalardır. Yabancı araç girmesini engelleyen bir güvenlik sistemidir.

Kapılara ve motorlara ‘Dairesel Kanatlı Kapılar’ isminin verilmesinin nedeni kapıların daire şeklinde olmasından çok, kapıların açılma esnasında gösterdikleri biçimsel şekilden dolayıdır.

Kapı açılmaya başladığında saatlerde bulunan yelkovana benzer bir hareket oluşturarak daire şeklinde bir yörünge çizer. Bu yüzden diğer kapılardan hem kullanılan motor şekli olarak hem de, kullanılan alanlar olarak değişiklik gösterir.

Bu tür üretilen kapıların asıl amacı yana doğru hareketin sağlayamayacağı alanlara çözüm sağlamaktır. Yana hareket yerine çeyrek hatta bazı durumlarda neredeyse yarım daire şeklinde hareket ederek bahçe giriş ve çıkışları kontrol altında tutulur.

Dairesel kapı motorları seçilirken kapı kanatlarının ağırlığı, çalışma sıklıkları gibi değişkenler mutlaka göz önüne alınmalıdır. Bu tip konuların yanında kanat uzunluğu da ayrıca bir önem taşır. Kapı kanadı tek bir parçadan oluşabileceği gibi iki kanattan oluşan bir kapı sistemi de kullanılabilir.

İki kanattan oluşan bir kapı için iki adet kapı motoru kullanılması gerekmektedir. Bu kapı motorları da kendi içerisinde senkronize olarak çalışabilmekte ve tek bir kapı gibi hareket edebilmektedir.