Dairesel Kanatlı Kapılar Wednesday, 05 September 2018
Fotoselli Cam Kapılar Wednesday, 05 September 2018
Kollu Bariyer Sistemleri Wednesday, 05 September 2018
Otomatik Döner Kapılar Wednesday, 05 September 2018
Otomatik Kepenk Sistemleri Wednesday, 05 September 2018
Ankara Otomatik Kepenk Friday, 02 November 2018
Fotoselli Kapı Ankara Wednesday, 05 September 2018
<p><strong>Dairesel Kanatlı Kapılar</strong> daha &ccedil;ok okul otoparklarında ve m&uuml;stakil konutların bah&ccedil;e girişlerinde ara&ccedil; trafiği fazla yoğun olmayan &ouml;zellikle tercih edilen mekanizmalardır. Yabancı ara&ccedil; girmesini engelleyen bir g&uuml;venlik sistemidir.</p>

<p>Kapılara ve motorlara <strong>&lsquo;Dairesel Kanatlı Kapılar&rsquo;</strong> isminin verilmesinin nedeni kapıların daire şeklinde olmasından &ccedil;ok, kapıların a&ccedil;ılma esnasında g&ouml;sterdikleri bi&ccedil;imsel şekilden dolayıdır.</p>

<p>Kapı a&ccedil;ılmaya başladığında saatlerde bulunan yelkovana benzer bir hareket oluşturarak daire şeklinde bir y&ouml;r&uuml;nge &ccedil;izer. Bu y&uuml;zden diğer kapılardan hem kullanılan motor şekli olarak hem de, kullanılan alanlar olarak değişiklik g&ouml;sterir.</p>

<p>Bu t&uuml;r &uuml;retilen kapıların asıl amacı yana doğru hareketin sağlayamayacağı alanlara &ccedil;&ouml;z&uuml;m sağlamaktır. Yana hareket yerine &ccedil;eyrek hatta bazı durumlarda neredeyse yarım daire şeklinde hareket ederek bah&ccedil;e giriş ve &ccedil;ıkışları kontrol altında tutulur.</p>

<p>Dairesel kapı motorları se&ccedil;ilirken kapı kanatlarının ağırlığı, &ccedil;alışma sıklıkları gibi değişkenler mutlaka g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne alınmalıdır. Bu tip konuların yanında kanat uzunluğu da ayrıca bir &ouml;nem taşır. Kapı kanadı tek bir par&ccedil;adan oluşabileceği gibi iki kanattan oluşan bir kapı sistemi de kullanılabilir.</p>

<p>İki kanattan oluşan bir kapı i&ccedil;in iki adet kapı motoru kullanılması gerekmektedir. Bu kapı motorları da kendi i&ccedil;erisinde senkronize olarak &ccedil;alışabilmekte ve tek bir kapı gibi hareket edebilmektedir.</p>

Dairesel Kanatlı Kapılar

Dairesel Kanatlı Kapılar daha çok okul otoparklarında ve müstakil konutların bahçe girişlerinde araç trafiği fazla yoğun olmayan özellikle tercih edilen mekanizmalardır. Yabancı araç girmesini engelleyen bir güvenlik sistemidir. Kapılara ve motorlara ‘Dairesel Kanatlı Kapılar’ isminin verilmesinin nedeni kapıların daire şeklinde olmasından ...

Devamı...
<p>Fotoselli Cam Kapıların g&uuml;nl&uuml;k hayatımızda en sık karşılaştığımız standart tek ve &ccedil;ift kanatlı kayar kapı modelleridir. Kusursuz mekaniği ve elektronik m&uuml;hendislik birikimi sayesinde son derece konforlu ve uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml;d&uuml;r.</p>

<p><strong>Fotoselli Cam Kapılar</strong> &ccedil;ağımızda ağırlıklı olarak her bina, AVM ve Mağazalar i&ccedil;in olmazsa olmaz haline gelmiştir. Kapıyı a&ccedil;mak i&ccedil;in hi&ccedil; g&uuml;&ccedil; sarf etmeden, kapı otomatik olarak &uuml;stteki okuyucudan sizi algılar ve a&ccedil;ılır. Adını kapının &uuml;zerine yerleştirilmiş fotosel sisteminden alır. Halk arasında genellikle otomatik kapı olarak da bilinir. Kalabalık yerler i&ccedil;in vazge&ccedil;ilmezdir.</p>

<p><strong>Fotoselli Cam Kapılar</strong> konfor ve seri ge&ccedil;iş sağlar. &Ccedil;oğunlukla havaalanlarında, &nbsp;s&uuml;permarketlerde, hastahanelerde, iskelelerde ve okullarda kullanılır. Giriş &ccedil;ıkışlarda sessizce a&ccedil;ılıp kapanmaktadır.</p>

<p><strong>Fotoselli Cam Kapı</strong> estetik duruşu dekorasyonuyla g&ouml;ze de hitap eder.Enerji tasarrufludur. Son derece hijyenik bir sistemdir. Elle temas olmadığı i&ccedil;in herhangi bakteriyel bir durumlar karşılaşmanız m&uuml;mk&uuml;n değildir. Bu sebeble kullanım olarak sağlık sekt&ouml;r&uuml; ilk sırada yer alır.</p>

Fotoselli Cam Kapılar

Fotoselli Cam Kapıların günlük hayatımızda en sık karşılaştığımız standart tek ve çift kanatlı kayar kapı modelleridir. Kusursuz mekaniği ve elektronik mühendislik birikimi sayesinde son derece konforlu ve uzun ömürlüdür. Fotoselli Cam Kapılar çağımızda ağırlıklı olarak her bina, AVM ve Mağazalar için olmazsa olmaz haline gelmiştir. Kapıyı ...

Devamı...
<p>Genel olarak ara&ccedil; giriş &ndash; &ccedil;ıkışlarının kontrol edilmesi gereken yerlerde kullanılan kollu bariyer sistemleri, g&uuml;venliğin de b&ouml;ylelikle sağlanmasını ger&ccedil;ekleştiriyor. <strong>Kollu bariyerler </strong>uzaktan kumanda, kartlı ge&ccedil;iş ve plaka okuyucu se&ccedil;enekleri ile de entegreli &ccedil;alışabiliyor. Kollu bariyerlerin &ccedil;alışma hızı ayarlanabiliyor. Tavsiye olarak ara&ccedil; sirk&uuml;lasyonunun &ccedil;ok yoğun olduğu alanlarda daha hızlı &ccedil;alışması &ouml;neriliyor.</p>

<p><strong>Kollu bariyerler</strong>, hava şartlarından hi&ccedil;bir şekilde etkilenmeyecek paslanmaz &ccedil;elik dış kabinine sahiptir. Uluslararası standartlara ve şartlara uygundur. B&uuml;y&uuml;kl&uuml;kleri 2m&rsquo;den 6m&rsquo;ye kadar &ccedil;ıkabiliyor. Uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml; kullanımı sayesinde &ccedil;ok&ccedil;a yıl boyunca problemsiz bir g&uuml;venliğin ger&ccedil;ekleşmesini m&uuml;mk&uuml;n kılıyor.</p>

<p>Kollu Bariyerler, olduk&ccedil;a yoğun kullanıma uygundur. &Uuml;retim aşamasında en kaliteli malzemeler kullanılan bariyerler daha sağlam olmaktadır. Anti crushing sistemi mevcut olan kollu bariyerler de tercih edilmelidir. Geceye uygun olması adına aydınlatma sistemine sahip olması sizin yararınıza olacaktır. Ayrıca kuru tip ak&uuml;ler sayesinde olası bir enerji kesinti halinde sorunsuz &ccedil;alışır.<br />
Yabancı ara&ccedil;ların otoparkınıza girişini engeller. Otomatik kapanma &ouml;zelliği ile zahmetsiz kullanım sağlar.</p>

<p>G&uuml;venliğinizi sadece g&uuml;venlik g&ouml;revlisine teslim etmeden, <strong>kollu bariyerler </strong>sayesinde her zaman kontrol altında tutabilirsiniz.</p>

Kollu Bariyer Sistemleri

Genel olarak araç giriş – çıkışlarının kontrol edilmesi gereken yerlerde kullanılan kollu bariyer sistemleri, güvenliğin de böylelikle sağlanmasını gerçekleştiriyor. Kollu bariyerler uzaktan kumanda, kartlı geçiş ve plaka okuyucu seçenekleri ile de entegreli çalışabiliyor. Kollu bariyerlerin çalışma hızı ayarlanabiliyor. Tavsiye olar ...

Devamı...
<p>D&ouml;ner kapılar mimaride fonksiyon ve estetiği d&uuml;ş&uuml;nenlerin &ouml;ncelikli tercihidir. Hızlılık ve pratiklik kazandırır. Dışarıdan bakıldığında şık bir g&ouml;r&uuml;nt&uuml;n&uuml;n yanı sıra olduk&ccedil;a işlevseldir. Tam ve manuel se&ccedil;enekleri mevcuttur.<br />
<strong>D&ouml;ner kapı sistemleri </strong>manuel d&ouml;ner kapılardan farklı giriş &ccedil;ıkışlarda bulunan sens&ouml;rler sayesinde bir motor mekanizmasıyla d&ouml;nen ve akıllı g&uuml;venlik sistemleriyle geliştirilerek enerji tasarrufunun yanı sıra insan ge&ccedil;işlerinde ki g&uuml;venliği sağlayan en kullanışlı sistemlerdir.<br />
<strong>Manuel D&ouml;ner Kapılar</strong> bina girişlerinde enerji tasarrufunu sağlayabilen kapılardır. Manuel D&ouml;ner Kapıların en &ouml;nemli &ouml;zelliklerinden birisi de istenildiği zaman Otomatik D&ouml;ner Kapıya &ccedil;evrilebilmesidir.</p>

<p><strong>Otomatik D&ouml;ner Kapıları</strong>n giriş ve &ccedil;ıkışlarında sens&ouml;rler bulunur. Bir motor mekanizmasıyla d&ouml;nd&uuml;r&uuml;len ve g&uuml;venlik sistemleriyle donatılarak enerji tasarrufunun yanı sıra insan ge&ccedil;işlerindeki g&uuml;venliği sağlayan en kullanışlı &uuml;r&uuml;nlerdir.</p>

<p>Bu sistem sayesinde istenmeyen veya yetkisiz kişilerin binanıza girmesini engelleyebilirsiniz. Hareket sitemi yerden yukarıda &ccedil;alıştığı i&ccedil;in zamanlı etkili olan toz, kir ve sudan etkilenmemektedir. Engelli ve yaşlı insanlar i&ccedil;in yavaş ge&ccedil;iş sistemi mevcuttur. Acil durum emniyet butonu sayesinde acil durumlarda anında durabilir ve manuel olarak d&ouml;nd&uuml;r&uuml;lebilir. &nbsp;Aynı şekilde elektrik kesintisinde de manuel olarak da kullanılabilmektedir. D&ouml;ner kapı sistemlerinde g&uuml;venlik ve konfor hat safhadadır.<br />
D&ouml;ner kapı sistemleri cam olması sebebiyle giriş &ccedil;ıkışlarda kimin geldiğini g&ouml;rme şansınız vardır.<br />
Uzaktan kumandalı konum se&ccedil;me ve otomatik kilitleme sistemi mevcuttur.</p>

<p><strong>D&ouml;ner kapı sistemleri </strong>hava akımına tamamen etki etmesi ve i&ccedil; mekandaki sıcaklık değişimini &ouml;nlemesidir.<br />
Ayrıca enerji tasarrufunun yanında g&uuml;r&uuml;lt&uuml;y&uuml; ve kiri dışarıda tutar. Dekoratif anlamda ise, g&uuml;n&uuml;m&uuml;z yapılarda yoğun kullanılan krom ve cam uygulamaları olan binalarda estetik g&ouml;r&uuml;ş&uuml; devam ettirir.</p>

Otomatik Döner Kapılar

Döner kapılar mimaride fonksiyon ve estetiği düşünenlerin öncelikli tercihidir. Hızlılık ve pratiklik kazandırır. Dışarıdan bakıldığında şık bir görüntünün yanı sıra oldukça işlevseldir. Tam ve manuel seçenekleri mevcuttur. Döner kapı sistemleri manuel döner kapılardan farklı giriş çıkışlarda bulunan sensörler sayesinde b ...

Devamı...
<p><strong>Otomatik Kepenk </strong>son derece g&uuml;venli ve konforlu bir &ccedil;&ouml;z&uuml;md&uuml;r. Teknolojinin gelişimiyle birlikte manuel Kepenkler bitmiş ve Otomatik Kepenk sistemine ge&ccedil;iş yapılmıştır. <strong>Otomatik kepenk</strong> işyerleri, mağaza ve depolarınız i&ccedil;in hırsızlık olaylarına karşı alınmış tedbirlerin en g&uuml;venli ve kesin olan &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;d&uuml;r.</p>

<p><strong>Otomatik Kepenk Sistemleri</strong> iş yeri, otopark, garaj, mağazalar, bankalarda ve evlerde sık&ccedil;a kullanılır. Kepenk Sistemleri, galvaniz &ccedil;elik ve al&uuml;minyum olmak &uuml;zere ikiye gruba ayrılır. Galvaniz &Ccedil;elik Kepenk sistemleri g&uuml;venliğin daha &ouml;n planda olduğu kuyumcu, d&ouml;viz b&uuml;roları, bankalar gibi mek&acirc;nlarda tercih edilirken, al&uuml;minyum otomatik kepenk sistemleri estetik g&ouml;r&uuml;nt&uuml;n&uuml;n &ouml;n planda olduğu mekanlarda tercih sebebidir.</p>

<p><strong>Otomatik Kepenk Sistemi</strong> r&uuml;zg&acirc;r, yağmur ve sıcakların yarattığı olumsuz koşulları yok eder ve ısı, ses, ışık izolasyonunu sağlar. Son derece g&uuml;venliklidir. Evinizde veya d&uuml;kk&acirc;nınızda olan maddi ve manevi değerli eşyaların korumasına yardımcı olur.</p>

<p>Evlerin yanı sıra, i&ccedil;erisinde maddi değeri &ccedil;ok fazla olan eşyaların, malların konulduğu işi yerleri veya b&uuml;y&uuml;k kapasiteleri depolar i&ccedil;inde bu g&uuml;venlik etkileri &ouml;nemlidir. &nbsp;Dışarıdan g&ouml;zlemlenmesine engel olur. Mobilya, elektrik ve elektronik eşyaların satıldığı ya da depolandığı alanları g&uuml;neş ışınlarının zararlı etkilerine karşı izole eder. B&ouml;ylece hem malınız zarar g&ouml;rmez hem de estetik bir g&ouml;r&uuml;nt&uuml; kazanmış olur. &Ouml;zellikle b&uuml;y&uuml;k şehirlerde, iş yerinizi dışarıdan gelebilecek sert ve yabancı cisimlerden koruyabilir, tek bir dokunuşla a&ccedil;ıp kapatabilirsiniz.</p>

<p><strong>Otomatik kepenk kapılar </strong>kullanılacak yere g&ouml;re &ouml;l&ccedil;&uuml;mlenip istenilen boyutlarda imal edilmektedir.</p>

Otomatik Kepenk Sistemleri

Otomatik Kepenk son derece güvenli ve konforlu bir çözümdür. Teknolojinin gelişimiyle birlikte manuel Kepenkler bitmiş ve Otomatik Kepenk sistemine geçiş yapılmıştır. Otomatik kepenk işyerleri, mağaza ve depolarınız için hırsızlık olaylarına karşı alınmış tedbirlerin en güvenli ve kesin olan çözümüdür. Otomatik Kepenk Sist ...

Devamı...
<p>Seksiyonel kapıların en sık kullanıldığı yerler: &ouml;zel konutlar, yer altı garajları, otopark garajları, sanayi ve &uuml;retim depoları, oto yıkama alanları, oto servis ve oto galerilerinde &ccedil;ok&ccedil;a kullanılır. <strong>Seksiyonel kapı</strong> sisteminin amacına değinirsek eğer; diğer kapılarda olduğu gibi, boş yerleri kapatmak ve binaya giriş-&ccedil;ıkış yapanları kontrol etmektir.</p>

<p>Seksiyonel kapıların diğer tip kapılardan avantajlı yanları şunlardır:<br />
-Dikey olarak yukarıya doğru kapanır, bu sayede i&ccedil; mekana daha fazla kullanım alanı kazandırır.<br />
-M&uuml;kemmel derecede ses ve ısı yalıtımı sağlar.<br />
-Her t&uuml;rl&uuml; bina girişine monte edilebilir.<br />
-Kurulumu &ccedil;ok kolaydır.<br />
-Dış g&ouml;r&uuml;n&uuml;m a&ccedil;ısından olduk&ccedil;a estetiktir.<br />
-Kullanımı olduk&ccedil;a basittir ve kolaydır.<br />
-Olduk&ccedil;a dayanıklı ve kuvvetlidir.<br />
-Uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml;d&uuml;r.<br />
-Hızlı trafik akışı sağlar.</p>

<p>Emniyet sistemi, manuel sistem ve sızdırmazlık &ouml;zelliklerine sahip olan <strong>Seksiyonel Kapılar</strong>, y&uuml;ksek a&ccedil;ma kapama gerektiren yerlerde uygun &ccedil;&ouml;z&uuml;md&uuml;r. Opsiyonel parmak koruma sistemi ve yay kırılma halat kopma sistemleri ile donatılabilmektedirler.<br />
Seksiyonel kapılar dikey olarak hareket edebildikleri i&ccedil;in, kapının &ouml;n&uuml;nde ve arkasında yer kaybını &ouml;nler. Kapı panelleri tavan altında yatay olarak, kapı a&ccedil;ıklığı &uuml;st&uuml;nde dikey olarak ya da &ccedil;atıya paralel olarak konumlanır. <strong>Sanayi tipi seksiyonel kapılar</strong>, aydınlatma kubbesi, cam tavanları ve cepheleri olan yapılarda d&uuml;ş&uuml;k s&uuml;rme derinliği nedeniyle &ouml;zellikle kullanılıyor.</p>

Seksiyonel Kapılar

Seksiyonel kapıların en sık kullanıldığı yerler: özel konutlar, yer altı garajları, otopark garajları, sanayi ve üretim depoları, oto yıkama alanları, oto servis ve oto galerilerinde çokça kullanılır. Seksiyonel kapı sisteminin amacına değinirsek eğer; diğer kapılarda olduğu gibi, boş yerleri kapatmak ve binaya giriş-çıkış yapanları kontrol etmektir. Seksiyonel ka ...

Devamı...
<p>Olası yangın esnasında en &ouml;nemli konuların başında binaları m&uuml;mk&uuml;n olduğunca hızlı ve g&uuml;venilir bir şekilde terk ettirmek gereklidir. Yangın merdivenleri bunu sağlamak i&ccedil;in kullanılan en g&uuml;venli sistemdir. Yangın sırasında pek &ccedil;ok kişi acil olarak dışarı &ccedil;ıkabilmek i&ccedil;in giriş &ccedil;ıkış kapılarına y&ouml;nelmektedir. <strong>Yangın kapıları</strong>: Yangına ve ısıya karşı dayanıklıdır. Bu sebeple olası bir yangın yaygın hale gelmiş olsa da g&uuml;ven i&ccedil;inde yangın merdiveninin kapılarından yangın merdivenlerine kavuşabilmeniz m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.</p>

<p>Yangın kapılarının &ouml;zellikleri sadece ısıyı ge&ccedil;irmeme ve yangına karşı dayanıklı olması değildir. Kapı kapalı durumdayken is, duman ve alev &ccedil;ıkışını bir s&uuml;re engelleyebilmeleri nedeniyle de olduk&ccedil;a kullanışlıdır. Yangının yayılmasına neden olan etken hava akışıdır ve yangın kapıları hava akımının kesilmesine yardımcı olur. Bu sebeple yangın anında insanların daha rahat bir şekilde merdivenlere y&ouml;nelmelerine olanak sağlayan bu &ouml;zel kapıları kullanmak binaların yangın anında daha rahat ve hızlı bir şekilde tahliye edilebilmesine olanak sağlayacaktır. &Uuml;stelik bu kapıların kullanılacakları alana g&ouml;re farklı ebatlara sahip olarak &uuml;retilebiliyor olmalarının yanı sıra tek kanatlı ve &ccedil;ift kanatlı olarak ya da camlı olarak &uuml;retilebiliyor olmaları nedeniyle binanız i&ccedil;in en uygun kapı modelini bulma konusunda sıkıntı &ccedil;ekmeniz de s&ouml;z konusu olmayacaktır. Daha &ccedil;ok okul, hastane, alışveriş merkezleri, plazalar gibi insanların kalabalık kitleler halinde bulunduğu alanlarda kolay tahliye etmeye yaradığı i&ccedil;in tercih edilir. <strong>Yangın kapıları</strong> fonksiyonlarının ve hayat kurtarıcılığının yanı sıra dekoratif bir tasarıma da sahiptir. Şık tasarlanmış mekanların ve g&ouml;rselliğin &ouml;n planda tutulduğu estetik kaygı g&uuml;d&uuml;len alanların konseptine ve renklerine uygun olarak imal edilebilir.</p>

Yangın Kapıları

Olası yangın esnasında en önemli konuların başında binaları mümkün olduğunca hızlı ve güvenilir bir şekilde terk ettirmek gereklidir. Yangın merdivenleri bunu sağlamak için kullanılan en güvenli sistemdir. Yangın sırasında pek çok kişi acil olarak dışarı çıkabilmek için giriş çıkış kapılarına yönelmektedir. Yangın kapıları: Yangına v ...

Devamı...