Dairesel Kanatlı Kapılar Wednesday, 05 September 2018
Fotoselli Cam Kapılar Wednesday, 05 September 2018
Kollu Bariyer Sistemleri Wednesday, 05 September 2018
Otomatik Döner Kapılar Wednesday, 05 September 2018
Otomatik Kepenk Sistemleri Wednesday, 05 September 2018
Ankara Otomatik Kepenk Friday, 02 November 2018
Fotoselli Kapı Ankara Wednesday, 05 September 2018
<p>Otomatik kapılara en &ccedil;ok Hususi konutlarda, yer altı garajlarda, otopark garajlarında, End&uuml;stri ve istihsal depolarında, oto yıkama yerlerinde ve oto servis galerilerinde rastlanır. Otomatik kapıların kurulmasındaki erek, &ouml;teki kapılarda olduğu benzer bi&ccedil;imde, boşlukları kapatmak ve binaya giren-&ccedil;ıkanı kontrol etmek i&ccedil;indir. Otomatik kapıların başka tip kapılardan &uuml;st&uuml;nl&uuml;kleri, amudi olarak yukarıya doğru toplanır, bu şekilde Dahil mekana hen&uuml;z &Ccedil;ok kullanım alanı kazanmıştırrır. kusursuz derecede ses ve hararet yalıtımı sağlar. Kullanımı oldukca basittir ve kolaydır. Her t&uuml;rl&uuml; yapı girişine monte edilebilir. (Standart, giyotin (dikey), y&uuml;ksek ve d&uuml;ş&uuml;k yataklama (kapı seksiyonlarının tavanda toplanma şekli) se&ccedil;enekleri mevcut) Hari&ccedil; Manzara a&ccedil;ısından &ccedil;ok estetiktir. b&uuml;t&uuml;n bu &ouml;zelliklerin bir arada toplandığı&nbsp;<strong>otomatik kapı Ankara Sistemleri</strong>&nbsp;g&uuml;n&uuml;m&uuml;z teknolojisinin en nihayet olanakları sağlanarak dizayn edilerek t&uuml;keticilerin hizmetine sunulmuştur.</p>

<p><strong>Otomatik kapılar</strong>&nbsp;hem manuel (el ile) hem otomatik olarak &ccedil;alıştırılabilir. b&uuml;t&uuml;n modeller yay sistemiyle g&uuml;&ccedil;lendirilmiştir. Bu şekilde kapı a&ccedil;mak i&ccedil;in ihtiya&ccedil; duyulan tork g&uuml;c&uuml; azaltılır ve el ile veya trakt&ouml;r uygulamasını kolaylaştırır. Otomatik kapılarda maksimum se&ccedil;enek edilen a&ccedil;ma/kapama y&ouml;ntemi kumanda sistemidir. End&uuml;stri ve istihsal depolarında kullanılan b&uuml;y&uuml;k &ccedil;aplı otomatik kapıların aktivasyonu ve a&ccedil;ma/kapama işlemleri &ccedil;oğu vakit buton ile yapılır. nihayet vakitlerde, maliyet a&ccedil;ısından y&uuml;ksek olsa da, cep telefonu komutlarıyla oluşturulan kapılar kullanılmaya ismim atmıştır.</p>

Ankara Otomatik Kepenk

Otomatik kapılara en çok Hususi konutlarda, yer altı garajlarda, otopark garajlarında, Endüstri ve istihsal depolarında, oto yıkama yerlerinde ve oto servis galerilerinde rastlanır. Otomatik kapıların kurulmasındaki erek, öteki kapılarda olduğu benzer biçimde, boşlukları kapatmak ve binaya giren-çıkanı kontrol etmek içindir. Otomatik kapıların başka tip kapıla ...

Devamı...

<p>Fotosel Fer veya elektromanyetik enerjiye tepki veren geniş bir yelpazeye sahip yapıdır. bir hayli değişiklik formda bulunabilirler. &ouml;rneğin g&uuml;neş panellerinde bulunanları elektrik &uuml;retmek i&ccedil;in g&uuml;neş ışığını kullanırlar. Bu yapı Yepyeni &uuml;retilecek teknolojiler i&ccedil;in en M&uuml;him gelişmeden birisidir. Fotoselin en yaygın kullanımlarından birisi olan photoresistor y&uuml;ksek diren&ccedil;li bir yarı iletken &uuml;zerinde oluşturulan cihazdır. kifayet Fer yarıiletkene &ccedil;arptığı vakit protonları absorblar. &nbsp;Photoresistor ışığa tepki veren işlerin &ccedil;oğunda kullanılır. bir hayli sokak lambaları Fer yeterince azaldığında otomatik olarak yanmasını sağlamak i&ccedil;in kullanılır. Bu fotoselli yapıyı bir hayli insan evlerinin banyosunda kullanmaktadır.<br />
Fotoselin yaygın olarak kullanıldığı Diğer bir şekilde fotovoltaik g&ouml;ze Veyahut g&uuml;neş pili olarak bilinir. Elektronlar elektromanyetik y&uuml;zeye &ccedil;arptığında serbest olan fotovoltaik etkisi elektrik &uuml;retir. Bu elektrik genelde bir ak&uuml; sisteminde saklanır ve yenilenebilir erk kaynağı olarak kullanılır.<br />
Bu fotoselli sens&ouml;rlerin bir hayli ilmi uygulamada kullanıldığı gibi &ouml;zdeş vakitte insanların her g&uuml;n karşılaştığımız &ouml;rnekleri de vardır. kolay bir Fer sens&ouml;r&uuml; Emniyet alarmı veya garaj kapısı a&ccedil;acağı olabilmektedir. Bu t&uuml;r cihazlar genelde Diğer bir algılayıcıdan Fer algılarlar ve araya bir şey veya birisi girdiğinde bu Fer kesildiği i&ccedil;in uyandırı &ccedil;alışır veya garaj kapısı kapanmaz.</p>

<p>bir hayli &Ccedil;ağdaş aletler, &ouml;rneğin akıllı telefonlar, televizyonlar, bilgisayarlar &ccedil;ok y&uuml;ksek veya d&uuml;ş&uuml;k ışıklarda otomatik olarak ekranın parlaklığını ayarlamak i&ccedil;in bu sens&ouml;rleri kullanırlar. Işık sens&ouml;rleri karanlıkta otomatik olarak ışıkları a&ccedil;mak i&ccedil;inde kullanılır.</p>

<p>Fotosellerin g&uuml;nl&uuml;k hayatımız i&ccedil;erisinde belki de en &ccedil;ok karşılaştığımız yana doğru otomatik a&ccedil;ılan kapılardır. Artık ismim başı karşımıza &ccedil;ıkan AVM&rsquo;lerden tutunda hastanelere kadar her yerde sık&ccedil;a karşımıza &ccedil;ıkmaktadır. Kapıya yaklaştığınız anda otomatik olarak a&ccedil;ılan bu kapılar bir hayli binada kullanımı yaygınlaşmıştır. Pratik oluşu, erk tasarrufu sağlaması, engelliler i&ccedil;in hayatı kolaylaştırması gibi başlıca avantajları olması sebebi ile se&ccedil;enek edilmektedir.fotoselli kapı</p>

<p>Fotoselli kapı Muhtelif Emniyet &ouml;nlemleri ile donatılmıştır. Bunlardan birincisi kapatma yolunda rastgele bir Mani ile karşılaştığında enfreruj veya radar sens&ouml;rleri devreye girerek kapının kapanmasını &ouml;nler. rastgele bir elektrik kesintisi olması ihtimaline rağmen fotoselli kapılar yedek batarya ile &ccedil;alışması sağlanır. Ayrı olarak uzun vadeli kesintilerde kapı d&ouml;nem dışına alınır.<br />
&nbsp;</p>

<p>Fotoselli Kapı Faydaları<br />
Fotoselli kapı normal işlevini y&uuml;r&uuml;t&uuml;rken kendisine gelen bir sinyal ile a&ccedil;ılır ve belli bir Aleni kalma s&uuml;resinden sonra otomatik olarak kapanabilmektedir. Bu belli bir Aleni kalma s&uuml;resinin ihtiyacına yanıt veren her yerde rahatlıkla kullanılmaktadır. Fotoselli kapılar her şeyden Evvel g&uuml;zel duyu bir g&ouml;r&uuml;n&uuml;mleri olduğu i&ccedil;in binanın g&ouml;rselliği a&ccedil;ısından M&uuml;spet bir katkı sunmakta &ccedil;&uuml;nk&uuml; de mimar ve m&uuml;hendislerin epey rağbet g&ouml;stermesine sebep olmaktadır. İkinci olarak alışveriş merkezleri, marketler gibi yerlerde insanların elleri dolu bir şekilde &ccedil;ıkışını kolaylaştırmaktadır. Ayrı olarak ameliyathane acil servisler gibi giriş &ccedil;ıkış da kapı a&ccedil;ma gibi bir vakit kaybetmenin yaşamsal sonu&ccedil;lar doğurabileceği mek&acirc;nlarda da fotoselli kapı b&uuml;y&uuml;k bir S&uuml;rat kazandırmaktadır. Kapının otomatik olarak a&ccedil;ılıp kapanmasından &Ouml;t&uuml;r&uuml; i&ccedil;erdeki ısının artması veya kaybolmasını asgari seviyelere &ccedil;ekmekte buda b&uuml;y&uuml;k bir erk tasarrufu sağlamaktadır. Fotoselli kapılar yaşlılar, tekerlekli İskemle ile gezen engellilere epey b&uuml;y&uuml;k kolaylık sağlamaktadır. Kapının hızlı a&ccedil;ılıp kapanması sayesinde yapı giriş ve &ccedil;ıkışlarındaki yaya trafiğini epey rahatlatmakta giriş ve &ccedil;ıkış hızını epey arttırmaktadır.</p>

<p><strong>Fotoselli Kapı &Ccedil;eşitleri</strong><br />
Fotoselli kapıları başlıca kullanım alanlarına, şekillerine ve yapıldığı malzemeye g&ouml;re &ccedil;eşitlere ayırabiliriz. Şekillerine g&ouml;re fotoselli kapılar;<br />
Normal fotoselli kapı: Biricik veya ikili taralı a&ccedil;ılabilen duvar veya bizzat camının &uuml;zerine kayarak a&ccedil;ılabilen en yaygın kullanılan genelde cam malzeme kullanılan yapıdır.<br />
&nbsp;Dairesel fotoselli kapı: Dairesel şeklinden &Ouml;t&uuml;r&uuml; bu ismi Meydan umumi g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;ne bakıldığında kavisli silindirik bir yapısı vardır. Kapının monte edileceği yere ve mek&acirc;na g&ouml;re Dahil b&uuml;key veya Hari&ccedil; b&uuml;key olabilmektedir.<br />
Kullanıldığı alanlara g&ouml;re fotoselli kapılar;<br />
Fotoselli teleskopik kapı: Teleskopik kapı Biricik y&ouml;ne iki kanadı kaydırılarak a&ccedil;ılıp kapanması sağlanan hastane koridoru gibi dar &ouml;l&ccedil;&uuml;leri olan alanlarda geniş bir ge&ccedil;iş imk&acirc;nı sağlaması dolayısı ile se&ccedil;enek edilmektedir.<br />
Fotoselli ameliyathane kapısı: Ameliyathane gibi y&uuml;ksek derecede hijyenin Mecbur olduğu ortamlarda kapı g&ouml;vdesinin Hususi olarak &uuml;retilen anti bakteriyel malzemeden yapım edilen &ccedil;ok Hususi kapılardır. Bu kapıların &ouml;zelliklerine sızdırmazlık gibi y&uuml;ksek teknolojinin uygulamaları eklendiğinde ismi hermetik kapı olmaktadır. Bu kapılar her t&uuml;rl&uuml; sızdırmazlığı sağlayabilmektedir.<br />
Fotoselli akordeon kapı: Teleskopik kapıların işlev g&ouml;remediği durumlarda &ccedil;ok hen&uuml;z dar koridorlarda bu kapılar kullanılarak &ccedil;ok hen&uuml;z geniş bir Meydan elde edilir.<br />
Yapıldığı malzemeye g&ouml;re fotoselli kapılar; Yangın kapıların kimi &ccedil;eşitleri &ouml;zdeş vakitte fotoselli kapı olabilmektedir. Aleve karşı dayanıklı malzemeden yapıldığı i&ccedil;in Ayrı olarak da duman sızdırmazlık &ouml;zelliği sayesinde nihayet aşama Hususi kapılardır. Bu kapılar hararet yalıtımlı fotoselli kapılar ile karıştırılmamalıdır. Isı yalıtımı isminden da anlaşılacağı &uuml;zere binada hararet yalıtımı emeli ile kullanılan kapılardır.</p>

<p>Fotoselli Kapı &uuml;creti<br />
fotoselli kapı &uuml;creti &uuml;lkemizin şartları g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak olabilecek en tutumsal ve mantıklı d&uuml;zeyde tutulmaktadır. nitelik standartlarımızdan vazge&ccedil;meden fotoselli kapıların uygulanabilir olduğu her yerde &ouml;zelleştirilebilen modellerimizin &uuml;cretleri epey iyidir. Birbirinden hoş ve sağlam kapılarının her modelini T&uuml;rkiye&rsquo;nin her yerinde &ouml;zdeş fiyatlarla bulmanız m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Hangi modeli se&ccedil;erseniz se&ccedil;in &ouml;ncesinde bir uzman arkadaşımız fotoselli kapı takılacak yeri g&ouml;r&uuml;p incelemekte hangi model veya modellerin M&uuml;sait olabileceği bir rapor halinde m&uuml;şteriye sunmaktadır. B&ouml;ylelikle yapı sahibi ne gibi alternatifleri olduğunu hen&uuml;z iyi g&ouml;rebilmektedir. Kapılarda kullanılan malzemenin &ccedil;eşidine ve modeline g&ouml;re fiyatlar değişebilmektedir. ama kalitesi her vakit &ouml;zdeş kalmaktadır. Bizler Daimi kendini yenileyen ilim ve teknolojideki yenilikleri bizzat istihsal teknolojisi ile harmanlayabilen bir firma olarak her ge&ccedil;en g&uuml;n en &uuml;st kalitede istihsal yapmaktayız. Bu nitelikli &uuml;retimi de olabilecek en M&uuml;sait fiyatlarla halkımıza sunmaktayız.</p>

<p><strong>Fotoselli kapı tamiri</strong><br />
Fotoselli kapılar bundan on Sene Evvel hastane, otel, alışveriş merkezleri, marketler gibi insanların kesif bir şekilde giriş &ccedil;ıkış yaptığı yerlerde kullanılmaktaydı. son zamanlarda ise kullanımı epey yaygınlaşmış insanların lazım erk tasarrufu gerekse hoş ve g&uuml;zel duyu g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml; gibi nedenlerle binalarına fotoselli kapı taktırmaktadırlar. Hastanelerin acil servislerinde ameliyathanelerinde hem de bir hayli poliklinik b&ouml;l&uuml;mlenmesinde kullanılmaktadır. Buralarda kullanılan fotoselli kapılar el yaklaşım sens&ouml;r&uuml;, dirsek sens&ouml;r&uuml; gibi kullanımı epey kolaylaştıran &ouml;zelleştirmeler uygulanmaktadır.<br />
lazım g&uuml;zel duyu g&ouml;r&uuml;nmesi gerekse erk tasarrufu sağlaması ve ya hen&uuml;z g&uuml;venlikli olması gibi sebeplerden &Ouml;t&uuml;r&uuml; her ge&ccedil;en g&uuml;n fotoselli kapı kullanımı artmaktadır. Bug&uuml;n insanların toplu olarak bulundukları bir hayli yerde fotoselli kapı uygulaması g&ouml;rmekteyiz. Dershaneler, adliyeler, &uuml;niversiteler bir hayli halk kurumunu da sayabiliriz.</p>

<p>Bu kadar kesif kullanımın sonucunda fotoselli kapılarda bozukluk oluşması gayet normaldir. Uzun senelerin verdiği deneyim ile fotoselli kapı tamiri yapmaktadır. Nerede ve hangi model olursa olsun fotoselli kapı tamiri uzman personelimiz tarafından yapılmaktadır.</p>

Fotoselli Kapı Ankara

Fotosel Fer veya elektromanyetik enerjiye tepki veren geniş bir yelpazeye sahip yapıdır. bir hayli değişiklik formda bulunabilirler. örneğin güneş panellerinde bulunanları elektrik üretmek için güneş ışığını kullanırlar. Bu yapı Yepyeni üretilecek teknolojiler için en Mühim gelişmeden birisidir. Fotoselin en yaygın kullanımlarından birisi olan photoresis ...

Devamı...